Bby to skrócona forma zapisu angielskiego słowa „baby”, które tłumaczy się najczęściej jako „kochanie” – zwrot grzecznościowy do osoby bliskiej naszemu sercu.