Bejtować pochodzi od angielskiego słowa „bait” i oznacza wkręcać kogoś lub wciskać mu jakiś kit lub ściemę.