Lel to alternatywna forma akronimu „lol”, używanego w celu podkreślenia, że coś jest niezwykle zabawne.

Definicja – co to znaczy lel

Zwrot lel używany jest jako swego rodzaju zamiennik, dla znacznie bardziej popularnego akronimu „lol”, oznaczającego z języka angielskiego „Laughing out loud”, a więc w wolnym tłumaczeniu głośny śmiech. Używane jest zazwyczaj w komunikacji tekstowej (choć zdarza się również w mowie) i oznacza, że ktoś został wyjątkowo czymś rozbawiony.


Przykłady użycia zwrotu lel

  • Lel, nie uwierzysz co się dzisiaj stało w budzie na długiej przerwie. Myślałem, że się posikam ze śmiechu.
  • – Słyszałeś, że Wojtek na drugi dzień po imprezie pojechał na rozmowę kwalifikacyjną i wyczuli od niego alkohol?
    Lel co za bałwan!